Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, η Ομάδα Εργασίας για την Αειφόρο Κινητικότητα στο Δήμο Γλυφάδας θα συγκληθεί διαδικτυακά, για να συζητήσει τη διαδικασία ανάπτυξης σεναρίων για βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη. Δημοτικοί Σύμβουλοι και στελέχη του Δήμου, μαζί με εκπροσώπους ΜΚΟ, τοπικά σχολεία, ενεργούς πολίτες και μέλη της ομάδας Έργου της  PRISMA θα συμμετάσχουν στην Ομάδα Δράσης. Το περίγραμμα του έργου της Ομάδας Εργασίας μπορείτε να το δείτεεδώ.