Σπίτι2021-01-25T13:55:58+03:00

Ταυτότητα Εταιρείας

Η PRISMA είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων με εξειδίκευση σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αγοράς εργασίας, οργάνωσης του δημόσιου και κοινωνικού τομέα καθώς και στην αξιολόγηση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς των ανθρώπινων πόρων, του πολιτισμού και της κοινωνικής πολιτικής. Η PRISMA ιδρύθηκε το 1990 και διευθύνεται από δύο επιστήμονες με σημαντική Ευρωπαϊκή εμπειρία, την Φούλη Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτονα-Χωροτάκτη, Δρ. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον Νίκο Βαρελίδη, Μηχανικό Παραγωγής, Δρ. Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το επιστημονικό δυναμικό της περιλαμβάνει 11 επιστημονικά στελέχη πλήρους απασχόλησης, 7 εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες και 3μελές προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Παράλληλα η εταιρεία συνεργάζεται με ένα ευρύτατο δίκτυο εταιρειών συμβούλων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε συνεργασία με τα οποία υλοποιεί διακρατικά αναπτυξιακά έργα, μελέτες και αξιολογήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

Η δουλειά μας

Τα προϊόντα μας

Νέα

Επικοινωνήστε μαζί μας