ΧωρικόςΣχεδιασμός

ΟιΜελέτεςΧωρικούΣχεδιασμούκαλύπτουν 3 επίπεδα: τον Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο οποίος αναφέρεται στις 13 Διοικητικές Περιφέρεις ή τμήματα τους, τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό σε επίπεδο Δήμου, και τις τοπικές Πολεοδομικές Μελέτες σε επίπεδο οικισμού ή τμήματος οικισμού.

ΟιΜελέτεςστοχεύουνστηνπροώθησητηςισόρροπηςανάπτυξηόλωντωντομέωντηςοικονομίας, στηνβελτίωσητηςποιότηταςζωήςτωνκατοίκων, καιστηνπροστασία ευαίσθητων περιοχών με οικολογική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία.

ΗεκπόνησητωνΜελετώνγίνεταισεΣτάδια,ταοποίαπεριλαμβάνουντηνκαταγραφήκαιαξιολόγησητηςυπάρχουσαςκατάστασης,τηνεκτίμησητωνπροοπτικώνανάπτυξηςτηςπεριοχής, τηνσχέσητηςμεγειτονικέςπεριοχέςκαιτοευρύτεροπεριβάλλον ανάπτυξης, και τη διαμόρφωση της Πρότασης.

ΗΠρότασηπεριλαμβάνειέναγενικόσχέδιοχρήσεωνγης, ειδικέςσυνθήκεςπροστασίαςευαίσθητωνπεριοχών, έναπλαίσιοκανόνων, μηχανισμώνκαικινήτρων για τηνοικιστική ανάπτυξη, τον προσδιορισμό των περιοχών αγροτικής, βιομηχανικής/βιοτεχνικής και τουριστικής ανάπτυξης καθώς και περιοχών με περιορισμούς δόμησης.

Ταπαραπάνωσυμπληρώνονται από έναπλαίσιοδράσεωνγιατηνυλοποίησήτηςΠρότασης.

Χωροταξικός Σχεδιασμός

Αξιολόγηση Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ανάθεση από Υπουργείο Περιβάλλοντος και Kλιματικής Αλλαγής

Ολοκλήρωση Έργου: 2018

Μελέτης Ανάδειξης και Αξιοποίησης του Πάρκου Περιβαλλοντικού και Ιστορικού ενδιαφέροντος Λαυρεωτικής»

Ανάθεση από τομ Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας

Ολοκλήρωση Έργου: 2018

Μελέτη Επικαιροποίησης των Χωροταξικών Σχεδίων Περιφερειών Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

Ανάθεση από Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Ολοκλήρωση Έργου: 2003

περισσότερα έργα

Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Γλυφάδας

Ανάθεση από Δήμο Γλυφάδας

Ολοκλήρωση Έργου: 2020

Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Περάματος

Ανάθεση από Δήμο Περάματος

Ολοκλήρωση Έργου: 2020

Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ορχομενού

Ανάθεση από Δήμο Ορχομενού

Ολοκλήρωση Έργου: 2012

περισσότερα έργα

Τοπικός Σχεδιασμός

Μελέτη Αναπτυξιακού – Ρυθμιστικού Σχεδίου Δήμου (MasterPlan) Ηγουμενίτσας

Ανάθεση από Δήμο Ηγουμενίτσας

Ολοκλήρωση Έργου:  2002

Μελέτη Τουριστικής Αξιοποίησης Ακτών Ιονίου Νομού Πρέβεζας

Ανάθεση από την Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού Α.Ε.

Ολοκλήρωση Έργου: 2001

Πολεοδομική Μελέτη Αναβάθμισης Περιοχής Βοτανικού

Ανάθεση από Δήμο Αθηναίων

Ολοκλήρωση Έργου: 2001

περισσότερα έργα