Ταυτότητα

Η PRISMA είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων και ερευνητών με εξειδίκευση στους τομείς της πολεοδομίας-χωροταξίας, της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, με σημαντικό επίσης έργο στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της δια βίου μάθησης. Η PRISMA έχει διανύσει μια διαδρομή 30 ετών, στη διάρκεια της οποίας έχει επίσης δώσει σημαντικά δείγματα δουλειάς στην αξιολόγηση προγραμμάτων εθνικής και Ευρωπαϊκής εμβέλειας, στη διαχείριση εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην οργάνωση και διοίκηση του δημόσιου, κατά κύριο λόγο, τομέα.

Διαδρομή

Η PRISMA ιδρύθηκε το 1990 και διευθύνεται από δύο επιστήμονες με σημαντική Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία, την Φούλη Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτονα ΕΜΠ, Δρ. Χωροταξίας-Πολεοδομίας University of Birmingham, και τον Νίκο Βαρελίδη, Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο ΕΜΠ, Δρ. Διοίκησης Επιχειρήσεων London Business School και Μ.Α. σε Επιχειρησιακή Έρευνα, Lancaster University. Μια διεπιστημονική ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτικών και ανθρώπων της Τέχνης είχαν αποφασιστική συμβολή στη διαμόρφωση της ταυτότητας της εταιρείας, στη δημιουργία των αποτελεσμάτων των προσφερόμενων υπηρεσιών, και στην αξιοποίηση του έργου μας γενικότερα.

Προσέγγιση

Η PRISMA υιοθετεί την μεθοδολογία της διεπιστημονικής προσέγγισης για την υλοποίηση των μελετητικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει, εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και αντιλήψεις κατά τομέα δραστηριότητας, και προσανατολίζει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της στη διαμόρφωση πολιτικών σε Ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

Συνεργασίες

Η ανάθεση των Έργων μας προέρχεται αφενός από δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και αφετέρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι δημόσιοι φορείς περιλαμβάνουν Υπουργεία και Οργανισμούς της Κεντρικής Κυβέρνησης, καθώς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Διοίκησης, οι οποίοι έχουν αναθέσει στην PRISMA μελέτες και συμβουλευτικό Έργο στους τομείς της χωροταξίας και πολεοδομίας, της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και της αξιολόγησης και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αλλά και της οργάνωσης και διοίκησης του δημόσιου τομέα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί διακρατικά Έργα στα οποία η PRISMA έχει το ρόλο του συντονιστή ή του συνεργαζόμενου εταίρου, κατά κύριο λόγο στους τομείς του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού.
Για την υλοποίηση των Έργων που αναλαμβάνει, ιδιαίτερα των διακρατικών Έργων, η PRISMA συνεργάζεται με ένα ευρύτατο δίκτυο επιστημονικών συνεργατών καθώς και εταιρειών συμβούλων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, οργανισμών του δημόσιου τομέα και ΜΚΟ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Η PRISMA είναι επίσης μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και του ΣΕΠΟΧ, και ιδρυτικό μέλος της Euracademy Association – The European Academy for Sustainable Rural Development και της Ελληνικής Εταιρείας Οικοτουρισμού.

Επιλεκτικά, πρόσφατες συνεργασίες της PRISMA περιλαμβάνουν :
Στελέχηκαισυνεργάτες

Φούλη Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Δρ Πολεοδομίας-Χωροταξίας Πανεπιστημίου Birmingham.

Νίκος Βαρελίδης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, Δρ. Διοίκησης Επιχειρήσεων London Business School και Μ.Α. σε Επιχειρησιακή Έρευνα, Lancaster University.

Δημήτρης Μυλωνάς, Μηχανικός Χωροταξίας, MA in Town Planning, South Bank University, London.

Σπύρος Φυσελιάς, Μηχανικός Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Χρήστος Παπουτσής, Μηχανικός Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Λουΐζα Καραπιδάκη, Ιστορικός Τέχνης, Strasbourg University, Master I & Master II – University of Sorbonne, Paris.

Λουΐζα Βαρελίδη, Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Πατρών, Μ.Α Urban Design, Barnet School of Architecture -University College, London.

Συμμετοχές

Η PRISMA είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του Συλλόγου των Ελλήνων Χωροτακτών, ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη www.euracademy.org  και της Ελληνικής Εταιρείας Οικοτουρισμού www.greekecotourism.org

Επικοινωνία

PRISMA- Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών

Διεύθυνση:Εμπεδοκλέους 17, Αθήνα 11635, Ελλάδα

Τηλ:+30 2107525660

Email:prisma@prismanet.gr