Δια Βίου Μάθηση

MODULES: Αποδοχή Σπονδυλωτών Μαθησιακών Ενοτήτων (Modules) στην Προ-επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 7 χώρες:Γερμανία,  Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LeonardodaVinci

Ολοκλήρωση Έργου: 2007

REFLECTIVE EVALUATION: Ανάπτυξη Εργαλείων Αυτο-αξιολόγησης για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Διδασκαλίας Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 6 χώρες:Γερμανία, Ελλάδα, Δανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LeonardodaVinci

Ολοκλήρωση Έργου: 2007

EURACADEMY: Ευρωπαϊκή Θερινή Ακαδημία για Στελέχη Τοπικής Ανάπτυξης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 6 χώρες:Ελλάδα, Σουηδία, Ισπανία, Φινλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LeonardodaVinci Ολοκλήρωση Έργου: 2003, https://www.euracademy.org/

KEYNET: Διακρατική Στρατηγική για την Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων σε Περιοχές Ενταγμένες σε Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 6 χώρες:Ελλάδα, Σουηδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο)

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LeonardodaVinci

Ολοκλήρωση Έργου: 2001http://www.prismanet.gr/keynet/

EVENT: Συγκριτική Έρευνα Κόστους-Οφέλους Ενδο-επιχειρησιακής Κατάρτισης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες:Ελλάδα, Αγγλία, Ιρλανδία, Ιταλία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LeonardodaVinci

Ολοκλήρωση Έργου: 2000

CRAFT: Δημιουργία Οδηγού Ανάλυσης Δεξιοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού για Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως Μελών Χειροτεχνικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών για την Προσαρμογή τους στις Νέες Τεχνολογίες

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 3 χώρες:Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Σουηδία)

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LeonardodaVinci

Ολοκλήρωση Έργου: 1998