Τουρισμός

INSPIRECO: Νέα Επαγγέλματα στον Οικοτουρισμό: Μια Μελέτη Περίπτωσης για την Isparta στην Τουρκία

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4χώρες: Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία

Συγχρηματοδότησηαπό την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα LifelongLearningΟλοκλήρωση Έργου: 2013

ECO-ROUTE: Πορεία προς την  Αειφόρο Ανάπτυξη της Υπαίθρου μέσω της Σήμανσης του Οικοτουρισμού

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες: Σουηδία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ουγγαρία

Συγχρηματοδότηση από  την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα LeonardodaVinciΟλοκλήρωση Έργου: 2005,  http://ecoroute.prismanet.gr/

Ανάπτυξη Πολιτιστικών και Οικολογικών Διαδρομών για την Αναζωογόνηση της Υπαίθρου μέσω Αειφόρου Τουρισμού σε Περιοχές της Σλοβενίας και Βουλγαρίας

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4χώρες: Ελλάδα, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο

Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση ΧΧΙΙΙ

Ολοκλήρωση Έργου: 1997