Τοπικός Σχεδιασμός

Πολεοδομική Μελέτη Τραγανού Νομού Ηλείας

Ανάθεση από Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Ολοκλήρωση Έργου: 2002

Μελέτη Σκοπιμότητας και Χωροθέτησης Χιονοδρομικού Κέντρου στον Όλυμπο

Ανάθεση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, σύμπραξη με το Γραφείο Γ. Μπαιμπά

Ολοκλήρωση Έργου: 2006

Πολεοδομική Μελέτη Περιοχής Χαλέπας, Δήμου Χανίων

Ανάθεση από Δήμο Χανίων

Ολοκλήρωση Έργου: 2003

Μελέτη Τουριστικής Αξιοποίησης Παράλιων Νομού Ηλείας

Ανάθεση από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας

Ολοκλήρωση Έργου: 1997

Ειδική Χωροταξική Μελέτη Ανάπτυξης Περιοχής Λίμνης Βουλιαγμένης Λουτρακίου-Περαχώρας

Ανάθεση από Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Λουτρακίου-Περαχώρας

Ολοκλήρωση Έργου: 1994

Μελέτη Σκοπιμότητας Ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στη Λίμνη Βουλιαγμένη Λουτρακίου-Περαχώρας

Ανάθεση από τη Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Λουτρακίου-Περαχώρας

Ολοκλήρωση Έργου: 1994