Πολιτισμός

HELIDRA: Η Ευρωπαϊκή Φιλολογική Παράδοση (για τους Ακρίτες) συναντά το Δράκο στο Θέατρο του Δρόμου

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Πολωνία, Γαλλία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΠρόγραμμαCULTURE 2000

ΟλοκλήρωσηΈργου: 2013

CULTRURAL: Προώθηση ενός Πολιτισμικού Τόπου Κοινού για τις Κοινωνίες της Υπαίθρου στην Ευρώπη

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 7χώρες: Ελλάδα, Σουηδία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Βουλγαρία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  ΠρόγραμμαCULTURE 2000

Ολοκλήρωση Έργου: 2009,http://cultrural.prismanet.gr/

RECONCART: Συμφιλίωση μέσω της Τέχνης: Αντιλήψεις για την Μαντήλα.

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 3χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,ΠρόγραμμαCULTURE 2000

Ολοκλήρωση Έργου: 2009, http://reconcart.prismanet.gr/

Ευρωπαϊκός Φιλολογικός Μαραθώνιος

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 5χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία,Ιταλία, Ισπανία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,ΠρόγραμμαCULTURE 2000

Ολοκλήρωση Έργου: 2007

Γέφυρες Πολιτισμού: Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Μεταναστών και Εθνικών Μειονοτήτων μέσω του Πολιτισμού

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4χώρες: Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα για Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού

Ολοκλήρωση Έργου: 2005, http://prismanet.gr/culture_exchange/

SILVER ART: Ευρωπαϊκή Κληρονομιά και Σύγχρονη Δημιουργία στην Αργυροχοΐα

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 3χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα CULTURE 2000

Ολοκλήρωση Έργου: 2005, http://silverart.prismanet.gr/

ACRINET: Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ακριτικής Παράδοσης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 5χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα CULTURE 2000

ΟλοκλήρωσηΈργου: 2003, http://www.prismanet.gr/acrinet/

LIVINGCASTLES:Συγκριτική Ανάλυση της Ενσωμάτωσης των Ιστορικών Κάστρων στη Ζωή των Τοπικών Κοινοτήτων ως Μοχλοί Ανάπτυξης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 3χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα RAPHAEL

Ολοκλήρωση Έργου: 2001

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: Θερινή Ευρωπαϊκή Ακαδημία Θεάτρου υπό την Αιγίδα του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή Θεατρικών και Εκπαιδευτικών Οργανισμών από 7 χώρες: Ελλάδα, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΠρόγραμμα CULTURE 2000

ΟλοκλήρωσηΈργου: 2000

OIKOS II: Επίδραση των Μειονοτήτων στον Πολιτισμό της Καθημερινής Ζωής στην Ευρώπη, 16ος-20ος αιώνας

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 3χώρες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Αγγλία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα RAPHAEL

Ολοκλήρωση Έργου: 2000

Ανάπτυξη, Επέκταση και ΤεκμηρίωσηΕθνογραφικού Υλικού του Οργανισμού ΔΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ με τη Χρήση Προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής

Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΕΠΕΤ I

Ολοκλήρωση Έργου: 1996

Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανίχνευσης Πολιτιστικών Αναγκών σε επίπεδο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την συμμετοχή των Δήμων Αργυρούπολης, Καλαμάτας, Χαλκίδας, Ηλιούπολης, Κορυδαλλού, Κιλκίς, Λαυρίου και της Επαρχίας Σητείας

Ανάθεση από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με την υποστήριξη της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής

Ολοκλήρωση Έργου: 1993