Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πλατυκάμπου

Ανάθεση από Δήμο Πλατυκάμπου

Ολοκλήρωση Έργου: 2014

Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πέτα Άρτας

Ανάθεση από Δήμο Πέτα

Ολοκλήρωση Έργου: 2013

Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φιλιππιάδας

Ανάθεση από το Δήμο Φιλιππιάδας

Ολοκλήρωση Έργου: 2016

Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ανατολής

Ανάθεση από Δήμο Ανατολής

Ολοκλήρωση Έργου: 2009

Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Λούρου

Ανάθεση από Δήμο Λούρου

Ολοκλήρωση Έργου: 2008

 

Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αρτεμισίου

Ανάθεση από Δήμο Αρτεμισίου

Ολοκλήρωση Έργου: 2008

Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Πέρδικας

Ανάθεση από Δήμο Πέρδικας

Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Θεσπρωτικού

Ανάθεση από Δήμο Θεσπρωτικού

Ολοκλήρωση Έργου: 2008

Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Φαναρίου

Ανάθεση από Δήμο Φαναρίου

Ολοκλήρωση Έργου: 2007

Γενικές κατευθύνσεις Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) στον Νομό Πρέβεζας

Ανάθεση από Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Ολοκλήρωση Έργου: 2000

Κυκλοφοριακή και Ρυθμιστική Μελέτη Δήμου Παλλήνης

Ανάθεση από Δήμο Παλλήνης

Ολοκλήρωση Έργου: 1997

Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης της Περιοχής “Βόρεια Λεωφόρου Μαραθώνος-Ασύρματος” του Δήμου Παλλήνης

Ανάθεση από Δήμο Παλλήνης

Ολοκλήρωση Έργου: 1995