Περιβάλλον & Εκπαίδευση

RAISE: Αναπτύσσοντας την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των Νέων

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 3χώρες: Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Erasmus+

Ολοκλήρωση Έργου: 2016

E-CLIC: Εκλαΐκευση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών μέσω Προβληματισμού, Μάθησης, Καινοτομίας και Συνεργασίας: Ένα Πείραμα για τη Σύμβαση του Τοπίου

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 7χώρες: Εσθονία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία, Σλοβενία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΠρόγραμμαLifelongLearning

Ολοκλήρωση Έργου: 2014, http://www.e-clicproject.prismanet.gr/

TREE: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Δανία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΠρόγραμμαLeonardodaVinci

Ολοκλήρωση Έργου: 2000