Κοινωνική Ένταξη

FAIDRA:Ο Χωρισμός της Οικογένειας μέσα από τη Μετανάστευση: Δραματοποιώντας την Ανέκδοτη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 6χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Σουηδία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα CULTURE2014-2020

Ολοκλήρωση Έργου: 2018, http://faidraproject.eu/

Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες – Ανάπτυξη Δεικτών Ποιότητας

Διακρατικό έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες:Ελλάδα, Πορτογαλία, Βέλγιο, Αυστρία, Ουγγαρία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2000-2006

Ολοκλήρωση Έργου: 2005, http://prismanet.gr/quality-disability/

Γέφυρες Πολιτισμού: Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Εθνικών Μειονοτήτων και των Μεταναστών μέσω του Πολιτισμού

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 5 χώρες:Ελλάδα, Ιρλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Ολλανδία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2000-2006

Ολοκλήρωση Έργου: 2005, http://prismanet.gr/culture_exchange/

Γέφυρες Πολιτισμού: Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Εθνικών Μειονοτήτων και των Μεταναστών μέσω του Πολιτισμού

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 5 χώρες:Ελλάδα, Ιρλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Ολλανδία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2000-2006

Ολοκλήρωση Έργου: 2005, http://prismanet.gr/culture_exchange/

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο κατά των Διακρίσεων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 3 χώρες:Ελλάδα, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης

ΟλοκλήρωσηΈργου: 2001

PRELUDE: Πιλοτική Κοινωνική Συνεργασία ενάντια στην Μακροχρόνια Ανεργία και τον Αποκλεισμό

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 3 χώρες:Ελλάδα, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρωτοβουλία ECOS-OUVERTUREΟλοκλήρωσηΈργου: 2001

RESKU: Κοινωνική Επανένταξη μέσω Ανάπτυξης Βασικών Δεξιοτήτων

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες: Ελλάδα, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού

Ολοκλήρωση Έργου: 2001

Ποιότητα στις Δημόσιες Κοινωνικές Υπηρεσίες: Έρευνα για Καλές Πρακτικές στην Ελλάδα

Ανάθεση από  το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης

Ολοκλήρωση Έργου: 1999

Οδηγός Αξιολόγησης των Πολιτικών και των Μέτρων για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού

Ανάθεση από Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίαςστο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανθρώπινοι Πόροι”  ΕΣΠΑ 2007-2013

Ολοκλήρωση Έργου: 2007

Εξειδίκευση και Ιεράρχηση Ολοκληρωμένων Δράσεων Αντιμετώπισης της Παιδικής Φτώχειας

Ανάθεση από Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Ολοκλήρωση Έργου: 2007

Προσανατολισμός των Δημοσίων Κοινωνικών Υπηρεσιών προς τους Χρήστες των Υπηρεσιών:  ‘Εθνική Έκθεση για την Ελλάδα

Ανάθεση από  το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης

Ολοκλήρωση Έργου: 1994

Μελέτη Ανάλυσης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην Ελλάδα και Κύπρο, συνεργασία μεDELOITTE & TOUCHE

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2000-2006

Ολοκλήρωση Έργου: 2005