Κοινωνία της Πληροφορίας

Εκπόνηση του Περιφερειακού Προγράμματος Καινοτομίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανάθεση από Επιμελητήριο Αρκαδίας

Ολοκλήρωση Έργου: 2001

CEDIS: Ενδυνάμωση της Κοινότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας μέσω εξ ’Αποστάσεως Κατάρτισης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή 3  χωρών (Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα)

Ολοκλήρωση Έργου: 1999

Συγκριτική μελέτη για την Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Κοινωνική και Οικονομική Συνοχή στην Ευρώπη, συνεργασία με NEXUS Europe, ERNST & YOUNG, Centre for Urban&Regional Development Studies, Πανεπιστήμιο Newcastle

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Γενική Διεύθυνση  DGΧΙΙ

Ολοκλήρωση Έργου: 1995

ACCORDE: Συγκριτική Μελέτη για την Αξιολόγηση του Ρόλου των Προηγμένων Τηλεπικοινωνιών για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, συνεργασία με NEXUS Europe

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Γενική Διεύθυνση  Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ολοκλήρωση Έργου: 1995

ARTISAN: Αξιολόγηση του Προγράμματος ORA και άλλων Τηλεματικών Εφαρμογών, συνεργασία με

TavistockInstitute

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση  XIII

Ολοκλήρωση Έργου: 1994