Δημόσια Διοίκηση

Έρευνα Ανίχνευσης Αναγκών Εκπαίδευσης του Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρμογή Εργαλείων Ανίχνευσης Αναγκών, Οδηγός Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών

Ανάθεση από Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ολοκλήρωση Έργου: 2007

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ανάθεση από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμπραξη με την PLANNING Α.Ε.

Ολοκλήρωση Έργου: 2009

Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας και Διαχείρισης του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Ανάθεση από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Ολοκλήρωση Έργου: 2005

Επιστημονική Διεύθυνση Προγράμματος Σεμιναρίων Ενίσχυσης της Ικανότητας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χωρών Μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

Ανάθεση από Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου

Ολοκλήρωση Έργου: 2004

Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων για το Πρόγραμμα URBAΝ του Δήμου Περάματος

Ανάθεση από το Δήμο Περάματος

Ολοκλήρωση Έργου: 2003

Έρευνα σχετικά με την Λειτουργία του Θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη

Ανάθεση από τον Συνήγορο του Πολίτη

Ολοκλήρωση Έργου: 2002

Συγκριτική μελέτη των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργασία με PLSRAMBOLL

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ολοκλήρωση Έργου: 2002

Διαχείριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου του 2ου ΚΠΣ

Ανάθεση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Ολοκλήρωση Έργου: 2001

Δημοσιότητα και Προβολή ΠΕΠ Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου 2ου ΚΠΣ, σύμπραξη με  PROJECT A.E.

Ανάθεση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Ολοκλήρωση Έργου: 2001

Τεχνική Υποστήριξη για το Λογιστικό Κλείσιμο των Προγραμμάτων ΕΚΤ των ΜΟΠ, του 1ου ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Ανάθεση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Ολοκλήρωση Έργου: 1999

Διαχείριση της Τεχνικής Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Στόχου 1, σύμπραξη με  LancashireEnterprisesplc

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση V

Ολοκλήρωση Έργου: 1995

Μελέτη Συστήματος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Διαχείρισης για τις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Ανάθεση από ΠΕΤΑ –  Πληροφόρηση Επιμόρφωση & Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε.

Ολοκλήρωση Έργου: 2000

Μελέτη Οργάνωσης Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ανάθεση από Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΟλοκλήρωσηΈργου: 1999

ΜελέτεςΣκοπιμότητας για την Δημιουργία Τοπικών Αναπτυξιακών Οργανισμώνστους Δήμους Λαυρίου, Ορχομενού, Ηγουμενίτσας, Θήβας

Ανάθεση από τους Δήμους

Ολοκλήρωση Έργων: 1999

Μελέτη για την Βελτίωση των Προϊόντων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Ανάθεση από Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

Ολοκλήρωση Έργου: 1997

Μελέτη Σκοπιμότητας και Οργάνωσης του Πάρκου Τρίτση, συνεργασία με την ΜΕΘΟΔΟΙ Α.Ε.

Ανάθεση από τον Οργανισμό Αθήνας

Ολοκλήρωση Έργου: 1997

Μελέτη της Δομής και των Επικοινωνιών  της Νομαρχίας Κορινθίας

Ανάθεση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ολοκλήρωση Έργου: 1995

Μελέτη Σκοπιμότητας για τον Σχεδιασμό ενός Συστήματος Παρακολούθησης  της Εξέλιξης  των Αποφοίτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ανάθεση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ολοκλήρωση Έργου: 1994

Μελέτη της Δομής και των Επικοινωνιών  της Νομαρχίας Κορινθίας

Ανάθεση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ολοκλήρωση Έργου: 1995

Μελέτη Σκοπιμότητας για τον Σχεδιασμό ενός Συστήματος Παρακολούθησης  της Εξέλιξης  των Αποφοίτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ανάθεση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ολοκλήρωση Έργου: 1994

Μελέτες Οργάνωσης και Σύνταξης Οργανισμών Δήμων Χαλανδρίου, Μαρκοπούλου  και Θήβας

Ανάθεση από τους Δήμους

Ολοκλήρωση Έργων: 1993