Βιώσιμη Ανάπτυξη

PICT: Δια Βίου Εκπαίδευση για τη Συμμετοχή των Κατοίκων στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό με Ηλεκτρονικά Μέσα.

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες: Ελλάδα, Αγγλία, Βέλγιο, Ουγγαρία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Πρόγραμμα LeonardodaVinci

Ολοκλήρωση Έργου: 2005

EDEN: Εξισορροπώντας την Οικονομική Ανάπτυξη με τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό για τον Τουρισμό στις Περιοχές υπαίθρου

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες: Ελλάδα, Σουηδία,Ρουμανία, Ουγγαρία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΠρόγραμμαECOSOUVERURE

Ολοκλήρωση Έργου: 2002

TWIG: Διακρατική Συνεργασία για την Βιομηχανία Ξύλου

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 3χώρες: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,ΠρόγραμμαRECITE

Ολοκλήρωση Έργου: 2002