Έργα ΕΕ

Τα Έργα ΕΕ συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, όπως βιώσιμη ανάπτυξη, περιβαλλοντική προστασία, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, πολιτιστική ανάπτυξη, εναλλακτικές μορφές τουρισμού και δράσεις για την ένταξη ευάλωτων ομάδων. Όλα τα Έργα μας είναι διακρατικά, περιλαμβάνουν εταίρους από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, και επενδύουν στην καινοτομία, όχι μόνον σε όρους τεχνολογίας, αλλά και σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρμόσιμες πρακτικές, ενώ προσανατολίζονται στην διαμόρφωση πολιτικών σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Περιβάλλον & Εκπαίδευση

WaterSTEAM: Τοπίο, Νερά και Ενεργητική Συμμετοχή του πολίτη: μια Εκπαιδευτική Μεθοδολογία που βασίζεται στο STEAM (Science, Technology, Engineering,Mathematics)

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Πρόγραμμα Erasmus+

Ολοκλήρωση Έργου: 2022, https://www.watersteam.eu/

DAYLIGHTINGRIVERS:  Εκπαίδευση στις Επιστήμες για την Κοινωνική Οικολογία,

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Πρόγραμμα Erasmus+

Ολοκλήρωση Έργου: 2022, http://www.daylightingrivers.com/

INVOLEN: Διαγενεακή Μάθηση για Εθελοντές Προστασίας της Φύσης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχήεταίρων από 5χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Γαλλία, Ολλανδία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα GRUNDVIG

Ολοκλήρωση Έργου: 2015, https://www.involen.eu/

περισσότερα έργα

Βιώσιμη Ανάπτυξη

UrbanSCOPE: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο Επίκεντρο: Εκπαίδευση, Κοινοτική Συμμετοχή και Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες: Ουγγαρία, Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Πρόγραμμα Erasmus+

Ολοκλήρωση Έργου: 2022, http://urbanscope.sze.hu/

PREHEALTH: Προάγοντας την Υγεία και την Ευεξία στους Δημόσιους Υπαίθριους Χώρους της Πόλης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχήεταίρων από 4 χώρες: Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ολλανδία

Συγχρηματοδότηση από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Πρόγραμμα Erasmus+

Ολοκλήρωση Έργου: 2019, https://prehealth.eu/

ASPIS: Αξιολογώντας τη Βιωσιμότητα των Δημόσιων Χώρων

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 7χώρες: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία, Ουγγαρία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα   LifelongLearning

Ολοκλήρωση Έργου: 2012, http://www.aspis-learn.prismanet.gr/

https://aspisconference2012.wordpress.com/about/

περισσότερα έργα

Πολιτισμός

KASPAR:Η Μηχανή KASPAR- Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του Κοινού στις Τέχνες του Θεάματος με Στόχο την Κοινωνική Ένταξη

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα CULTURE2014-2020

Ολοκλήρωση Έργου: 2022, https://www.kasparmachine.eu/

FAIDRA:Ο Χωρισμός της Οικογένειας μέσα από τη Μετανάστευση: Δραματοποιώντας την Ανέκδοτη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 6χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Σουηδία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα CULTURE2014-2020

Ολοκλήρωση Έργου: 2018, http://faidraproject.eu/

CANEPAL: Πολιτισμός και Φύση – Η Ευρωπαϊκή Κληρονομιά της Αιγοπροβατοτροφίας και της Ποιμενικής Οικονομίας

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 7χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισπανία, Γαλλία, Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,ΠρόγραμμαCULTURE 2000

Ολοκλήρωση Έργου: 2014, http://www.prismanet.gr/canepal/

περισσότερα έργα

Τουρισμός

ECOLNET: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οικοτουρισμού

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 9χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, Γερμανία, Ολλανδία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα LifelongLearning

Ολοκλήρωση Έργου: 2013, http://www.ecotourism-network.eu/

ECODESTINET: Δίκτυο για την Ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Σήματος Ποιότητας για τον Οικοτουρισμό

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 7 χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Φινλανδία

Συγχρηματοδότηση από  την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LifelongLearning

Ολοκλήρωση Έργου: 2009, http://ecoroute.prismanet.gr/

WERT: Γυναίκες Επιχειρηματίες στον Αγροτικό Τουρισμό

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 7χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρος, Εσθονία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ισπανία

Συγχρηματοδότησηαπό την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα LifelongLearning

ΟλοκλήρωσηΈργου: 2012

περισσότερα έργα

Κοινωνική Ένταξη

OpenEYE: Ανοικτή Εκπαίδευση για τους Νέους της Ευρώπης μέσω της Ιστορίας, της Τέχνης και της Πολιτισμικής Μάθησης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4χώρες: Νορβηγία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα Erasmus+

ΟλοκλήρωσηΈργου: 2022

KASPAR: Η Μηχανή KASPAR- Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του Κοινού στις Τέχνες του Θεάματος με Στόχο την Κοινωνική Ένταξη

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία

Συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα CULTURE2014-2020

Ολοκλήρωση Έργου: 2022, https://www.kasparmachine.eu/

LLL Inclusion: Οι επιπτώσεις των Πολιτικών της δια Βίου Μάθησης στην Ενσωμάτωση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Διακρατικό έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 6 χώρες: Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γερμανία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2000-2006

Ολοκλήρωση Έργου: 2006, http://prismanet.gr/LLL/

περισσότερα έργα

Δια Βίου Μάθηση

Ε-RURALNET: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο εξ’ αποστάσεως Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης- Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 10 χώρες:Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Εσθονία, Πολωνία, Γερμανία, Φινλανδία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Παιδεία και Πολιτισμός

Ολοκλήρωση Έργου: 2011, http://prismanet.gr/eruralnet/

EURACADEMY OBSERVATORY – Παρατηρητήριο για την χρήση της  ΚτΠ στην  δια-Βίου Εκπαίδευση  στις ΜΜΕ τις Μικρές Επιχειρήσεις και τους Αυτοαπασχολούμενους στις Αγροτικές Περιοχές

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 8 χώρες:Φιλανδία, Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Πρόγραμμα LeonardodaVinci

Ολοκλήρωση Έργου: 2007, http://prismanet.gr/eruralnet/

EURO-VALIDATION:  Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης της δια Βίου Μάθησης για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 12 χώρες:Ουγγαρία, Ελλάδα, Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία,  Ρουμανία, Ολλανδία,  Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LeonardodaVinci

Ολοκλήρωση Έργου: 2007

περισσότερα έργα