Άλλα

Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας έχει επικεντρωθεί στην Αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη δημόσια διοίκηση, αλλά και τη χρήση των ΤΠΕ για συμμετοχικές διαδικασίες, ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής, και την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη. Οι μελέτες μας έχουν χρηματοδοτηθείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ελληνική Κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αξιολόγηση

Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” 2000-2006

Ανάθεση από Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Ολοκλήρωση Έργου: 2005

Μελέτη Αξιολόγησης και Αναθεώρησης των Οδηγιών MEANS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργασία με TavistockInstitute, GHK Consulting και IRS-Instituto per laRicercaSociale

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ολοκλήρωση Έργου: 2003

Θεματική Αξιολόγηση του Προγράμματος e-Content,σύμπραξη με Technopolis και IDATE

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση  Κοινωνία των Πληροφοριών & Μέσων Ενημέρωσης

Ολοκλήρωση Έργου: 2003

περισσότερα έργα

Κοινωνία της Πληροφορίας

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης, Εξυπηρέτησης και Συμμετοχής του Πολίτη σε Περιβάλλον Διάσπαρτου Αγροτικού Δήμου για τον Δήμο Αρτεμισίου, Στερεά Ελλάδα

Ανάθεση από Δήμο Αρτεμισίου

Ολοκλήρωση Έργου: 2008

ARI-ACT: Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας για την Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής, Πιλοτική Δράση Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με επικεφαλής το BIC Αττικής

Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών ΕΤΠΑ 2000-2006

Ολοκλήρωση Έργου: 2005

RISE: Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Περιφέρεια Ηπείρου, με επικεφαλής την Περιφέρεια Ηπείρου

Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Πρόγραμμα RISI-RegionalInformationSocietyInitiative

Ολοκλήρωση Έργου: 2001

περισσότερα έργα

Δημόσια Διοίκηση

Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ΣΕΒ: Δημιουργία Μηχανισμού Παρέμβασης για την Ανίχνευση, Επεξεργασία και Αξιολόγηση των Διοικητικών Εμποδίων που Αντιμετωπίζουν οι Επιχειρήσεις, συνεργασία με PWC και REMACOA.E.

Ανάθεση από Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Ολοκλήρωση Έργου: 2016

Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανάλυσης, Μοντελοποίησης, Βελτιστοποίησης και Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, σύμπραξη  με REMACO Α.Ε.

Ανάθεση από Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Ολοκλήρωση Έργου: 2008

Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης” ΕΣΠΑ 2007-2013 (A Στάδιο: 1η  υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Ανάθεση από Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Ολοκλήρωση Έργου: 2007

περισσότερα έργα

Αγορά Εργασίας και Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Πρόβλεψη και Υποστήριξη της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης στην Περιοχή του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», με επικεφαλής τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης

ΟλοκλήρωσηΈργου: 2004

ReDMEIS: Μεταφορά και Ανάπτυξη ενός Προτύπου για την Εκπαίδευση, την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνία

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή εταίρων από 4 χώρες:Νορβηγία, Ελλάδα, Ισπανία, Λετονία

Ολοκλήρωση Έργου: 2003

Μελέτη Παροχής Υπηρεσιών Διεπαφής στις Επιχειρήσεις της Ηπείρου

Ανάθεση από Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας-BIC Ηπείρου

Ολοκλήρωση Έργου: 2001

περισσότερα έργα

Μελέτες Τοπικής Ανάπτυξης

Μελέτη HABITAT AGENDA Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Προγράμματος  για τον  ΔήμοΚομοτηνής

Ανάθεση από Δήμο Κομοτηνής

Ολοκλήρωση Έργου:  2007

Μελέτη HABITAT AGENDA Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Προγράμματος  για τον  Δήμο, Περάματος

Ανάθεση από Δήμο Περάματος

Ολοκλήρωση Έργου:  2007

Εκπόνηση του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Δήμου Περάματος για την Πρωτοβουλία URBAN 2000-2006

Ανάθεση από Δήμο Περάματος

Ολοκλήρωση Έργου:  2001

 

περισσότερα έργα